EN

研發(fā)創(chuàng )新能力

R & D innovation capability
  • 2大研發(fā)平臺

    江蘇省LED背光源及驅動(dòng)電源系統工程技術(shù)研究中心

    江蘇省認定企業(yè)技術(shù)中心

  • 200 + 研發(fā)人員

    9項發(fā)明專(zhuān)利

    40+自主研發(fā)專(zhuān)利


模具經(jīng)驗

Product abrasives

全制程

Molding manufacturing

綜合能力

Comprehensive ability